Eau 2002

 • Ryugujyo

  Prints Giclèe

  41 x 41 cm

  Ryugujyo

 • Shifuku

  Stampa Giclèe

  41 x 41 cm

  Shifuku

 • Acqua di viola

  Stampa Giclèe

  41 x 41 cm

  Acqua di viola

 • Narcisus

  Stampa Giclèe

  41 x 41 cm

  Narcisus

 • Stampa Giclèe

  41 x 41 cm

 • Stampa Giclèe

  41 x 41 cm

 • Lacrime di amalfi

  Stampa Giclèe

  41 x 41 cm

  Lacrime di amalfi

 • Amarilide in rosso

  Amarilide in rosso